Έξυπνη σύζευξη γραμμής Crushing Plant Kleemann τώρα ακόμα πιο ασφαλής μέσω ραδιοφώνου

Έξυπνη σύζευξη γραμμής Crushing Plant Kleemann τώρα ακόμα πιο ασφαλής μέσω ραδιοφώνου

März 19, 2023 0 Von admin

Έξυπνη σύζευξη γραμμής Crushing Plant Kleemann τώρα ακόμα πιο ασφαλής μέσω ραδιοφώνου

Η έξυπνη σύζευξη γραμμής επιτρέπει στα φυτά της Kleemann να συνδέονται εύκολα μεταξύ τους. Το σύστημα έχει πλέον επεκταθεί με μια ασύρματη έκδοση του συνδέσμου ασφαλείας.

Βελτιστοποιημένη ροή υλικού

Η διαδικασία σύνθλιψης των μονάδων θραύσης Kleemann βελτιστοποιείται αυτόματα από το καινοτόμο σύστημα ελέγχου τροφοδοσίας CFS (Σύστημα Συνεχούς Τροφοδοσίας) έτσι ώστε το υλικό να μεταφέρεται πάντα με τη μέγιστη απόδοση μέσω των μηχανών. Ταυτόχρονα παρακολουθείται το επίπεδο πλήρωσης του θαλάμου σύνθλιψης του εργοστασίου. Όταν το επίπεδο πλήρωσης φτάσει σε ένα ύψος που μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, ρυθμίζεται η τροφοδοσία υλικού του μηχανήματος. Αυτό το σύστημα αποτελεί την τέλεια βάση για τη σύζευξη γραμμής ενός διασυνδεδεμένου συρμού εγκαταστάσεων. Οι προαιρετικά διαθέσιμοι ανιχνευτές στον μεταφορέα εκκένωσης θραυστήρα και/ή στον μεταφορέα λεπτών κόκκων της ανάντη μηχανής παρακολουθούν το επίπεδο πλήρωσης της μονάδας τροφοδοσίας της αντίστοιχης ανάντη μηχανής. Όταν η στάθμη πλήρωσης φτάσει επίσης σε ένα καθορισμένο ύψος εδώ, η απόδοση της μονάδας ανάντη μειώνεται προσωρινά.

Έξυπνη σύζευξη γραμμής Crushing Plant Kleemann τώρα ακόμα πιο ασφαλής μέσω ραδιοφώνου

Ασφαλής σύνδεση μέσω ραδιοφώνου χάρη στην „Ασύρματη σύζευξη γραμμής“

Εάν πατηθεί ένα κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης στην αμαξοστοιχία της εγκατάστασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όλα τα μηχανήματα σταματούν με ασφάλεια. Αυτό διασφαλίζεται από την ασφαλή σύζευξη των εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτό, εκτός από την καλωδιακή σύνδεση διατίθεται και νέα τεχνολογία: σύζευξη μέσω ραδιοφωνικού συστήματος.

Η «Ασύρματη σύζευξη γραμμής» είναι πιο εύκολη στον χειρισμό και διευκολύνει την τυπική εργάσιμη ημέρα του χειριστή. Η σύνθετη δρομολόγηση καλωδίων δεν είναι πλέον απαραίτητη και είναι επίσης δυνατή η εύκολη μετατροπή των εγκαταστάσεων.

Χάρη στον έξυπνο σύνδεσμο γραμμής της Kleemann, αποτρέπονται καταστάσεις υπερφόρτωσης και ζημιές. Όλα αυτά σε συνδυασμό έχουν ως αποτέλεσμα υψηλή διαθεσιμότητα και απόδοση με χαμηλή φθορά.

Η νέα τεχνολογία „Ασύρματη σύζευξη γραμμής“ είναι επί του παρόντος διαθέσιμη προαιρετικά για τους θραυστήρες σιαγόνων MOBICAT MC 110(i) EVO2 και MC 120(i) PRO, για τους θραυστήρες κώνου MOBICONE MCO 90(i) EVO2 και MCO 110(i) PRO για τους κρουστικούς θραυστήρες MOBIREX MR 110(i) EVO2, MR 130(i) EVO2 και MR 130(i) PRO.

Έξυπνη σύζευξη γραμμής Crushing Plant Kleemann τώρα ακόμα πιο ασφαλής μέσω ραδιοφώνου