Διανυσματικός αλγόριθμος δρομολόγησης απόστασης » CS Taleem

Διανυσματικός αλγόριθμος δρομολόγησης απόστασης » CS Taleem

Januar 3, 2023 0 Von admin

Ο αλγόριθμος δρομολόγησης διανυσμάτων απόστασης είναι ένας δυναμικός αλγόριθμος δρομολόγησης. Οι υπολογισμοί του αλγόριθμου δρομολόγησης διανυσμάτων απόστασης που μπορούν να γίνουν ακολουθούν τα βήματα

Βήμα-01:

Όπως γνωρίζουμε κάθε δρομολογητής διατηρεί τον δικό του πίνακα δρομολόγησης. Έτσι, κάθε δρομολογητής γνωρίζει

 • Όλοι οι δρομολογητές υπάρχουν στο δίκτυο
 • Απόσταση από τους γειτονικούς δρομολογητές

Βήμα-02:

 • Κάθε δρομολογητής μοιράζεται μόνο τη στήλη διάνυσμα απόστασης με τους γειτονικούς δρομολογητές του.
 • Κάθε δρομολογητής διατηρεί έναν νέο πίνακα δρομολόγησης χρησιμοποιώντας τα διανύσματα απόστασης που έχει λάβει από τους γείτονές του.
 • εάν υπάρχουν n δρομολογητές στο δίκτυο τότε Αυτό το βήμα επαναλαμβάνεται για (n-1) φορές.
 • Αφού επαναληφθεί αυτό, οι πίνακες δρομολόγησης φτάνουν στη σταθερή κατάσταση και ενημερώνονται σύντομα κάθε φορά

Παράδειγμα δρομολόγησης διάνυσμα απόστασης

Ας υποθέσουμε ότι ένα δίκτυο έχει 4 δρομολογητές.

 • Οι τιμές (βάρη) αναφέρονται στις άκρες.
 • Οι τιμές μπορεί να είναι αποστάσεις ή κόστος ή καθυστερήσεις.

Διανυσματικός αλγόριθμος δρομολόγησης απόστασης

Χειροκίνητοι υπολογισμοί του Διάνυσμα απόστασης δρομολόγησης

Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στο Router C και θέλουμε να φτάσουμε στο D

 • Κόστος άφιξης στον προορισμό D μέσω (C–> D) = ελάχ. { 11 }
 • Κόστος άφιξης στον προορισμό D μέσω (C–>B–>D) = min { 3+7} = 10
 • Κόστος άφιξης στον προορισμό D μέσω((C–>B–>A–>D) = min { 3+2+1} = 6

Έτσι, ((C–>B–> A–>D) είναι η καλύτερη διαδρομή για την αποστολή δεδομένων

Βοηθήστε τους άλλους Κοινοποιώντας…